Poprzednie Spotkania

XXXII SSM 2019 "Wyzwanie"

Relacje i konferencje

Homilie i konferencje

XXXI SSM 2018 "Bezsilni w miłości"

Relacje i konferencje

Homilie i konferencje

XXX SSM 2017 "Dieta Cud"

Relacje wideo

Konferencje i homilie

Konferencja - ks. Maciej Kucharzyk MS
Konferencja - Andrzej Tokarz
Konferencja - Rafał Wilk
Świadectwo - Grzegorz Wacław
Homilia - ks. Maciej Kucharzyk MS
Homilia - ks. Krzysztof Gołas
Homilia - ks. Krystian Sacharczuk
Homilia - ks. Andrzej Zagórski MS

XXIX SSM 2016 "Reanimacja Serca"

Relacje wideo

Konferencje i homilie

Świadectwo - Bęsiu i DJ Yonas
Konferencja - ks. Marcin Sitek MS
Homilia - ks. Marcin Sitek MS
Świadectwo - Piotr „Tau” Kowalczyk
Świadectwo - Andrzej „Kogut” Sowa
Konferencja - ks. Michał Olszewski SCJ
Homilia - ks. Michał Olszewski SCJ
Homilia - ks. Andrzej Zagórski MS

XXVIII SSM 2015 "GPS - Genialny Plan Stwórcy"

Relacje wideo

Konferencje i homilie

Świadectwo - Arkadio
Konferencja - ks. Marcin Ciechanowski
Konferencja - Sylwester Laskowski
Konferencja - o. Franciszek Chodkowski OFM i o. Leonard Bielecki OFM
Konferencja - bp Marek Solarczyk
Homilia - ks. Bartosz Seruga MS
Homilia - ks. Marcin Ciechanowski
Konferencja - s. Barbara Marczewska i s. Agnieszka Wrońska
Homilia - o. Franciszek Chodkowski OFM i o. Leonard Bielecki OFM
Homilia - bp Marek Solarczyk

XXVII SSM 2014 "W labiryncie relacji"

Relacje wideo

Konferencje i homilie

Konferencja - Mirek „Kola” Kolczyk
Konferencja - ks. Damian Kramarz MS
Konferencja i pytania - ks. Piotr Pawlukiewicz
Konferencja - Andrzej Wronka
Konferencja - Jasiek Mela i rodzice
Konferencja - ks. Jakub Bartczak
Pytania - Mirek „Kola” Kolczyk
Homilia - ks. Damian Kramarz MS
Homilia - ks. Piotr Pawlukiewicz
Homilia - ks. Grzegorz Pastorczyk
Pytania - Jasiek Mela
Homilia - ks. Jakub Bartczak

XXVI SSM 2013 "Wiaryg(ł)odni"

Konferencje i homilie

Konferencja - Dobromir „Mak” Makowski
Pytania - Dobromir „Mak” Makowski
Konferencja - ks. Matej Trizuliak MS
Homilia - ks. Matej Trizuliak MS
Konferencja - Ireneusz Krosny
Konferencja - Anna Golędzinowska
Pytania - Anna Golędzinowska
Konferencja - ks. Tomasz Źwiernik
Konferencja - bp Wiesław Lechowicz
Pytania - bp Wiesław Lechowicz
Konferencja - ks. Michał Olszewski SCJ
Pytania - ks. Michał Olszewski SCJ
Konferencja - Tomasz Zubilewicz

XXV SSM 2012 "Życie na celowniku"

Konferencje i homilie

Konferencja - ks. Grzegorz Syska MS
Homilia - ks. Grzegorz Syska MS
Homilia - John Pridmore
Homilia - abp Celestino Migliore
Konferencja - Jacek Kurzępa
Konferencja - ks. Wojciech Węgrzyniak
Pytania - ks. Wojciech Węgrzyniak
Homilia - ks. Wojciech Węgrzyniak
Pytania - ks. Piotr Pawlukiewicz
Homilia - ks. Piotr Pawlukiewicz
Konferencja - Jacek Pulikowski
Konferencja - Jan Budziaszek

XXIV SSM 2011 "Zagubieni w sieci"

Konferencje i homilie

Homilia - ks. Andrzej Szklarski MS
Konferencja - ks. Karol Tomczak MS
Homilia - ks. Piotr Adamczyk i ks. Michał Dąbrówka
Konferencja - Małgorzata Więczkowska
Pytania młodych - Lech Dokowicz
Konferencja - Adam Woronowicz
Konferencja - ks. Adam Ważny
Konferencja - Tomasz Terlikowski
Pytania - Tomasz Terlikowski
Homilia - ks. Marek Bałwas

Tematy poprzednich Saletyńskich Spotkań Młodych:

2007 – Miłość na śmierć nie umiera

2006 – Śpieszmy się kochać

2005 – Przybyliśmy oddać Mu pokłon

2004 – Chcemy ujrzeć Jezusa

2003 – Maryja Niewiasta Eucharystii

OSTATNIE

WPISY

Jeżeli masz jakieś pytania - napisz do nas

Główny organizator:

ks. Piotr Grudzień MS

Telefon:

505 091 629

E-mail:

spotkania@saletyni.pl

Adres korespondencyjny:

ul. Dąbrowskiego 71, 35-036 Rzeszów

Miejsce Saletyńskich Spotkań Młodych:

38-220 Dębowiec 55